Opsluiting

GeenKindInDeCel-posterNadat vluchtelingengezinnen met politie-invallen zijn weggehaald uit de gezinslocaties, worden ze overgebracht naar gezinsgevangenis Kamp Zeist.

Sinds de campagne ‘Geen kind in de cel’ en diverse rechterlijke uitspraken mogen vluchtelingenkinderen in principe niet meer in detentiecentra worden geplaatst*. In 2015 begon de overheid met de bouw van de gezinslocatie op Kamp Zeist.

Kamp Zeist wordt door de Nederlandse overheid eufemistisch een ‘gesloten gezinsvoorziening’ genoemd. In promotiefilmpjes wordt de locatie als ‘kindvriendelijk’ bestempeld. De locatie zou voorzien zijn van ‘chalets’ en de muren zouden door groen aan het oog onttrokken worden.

kampzeistMaar acties van de AAGU, dat al anderhalf jaar campagne voert tegen de gezinsgevangenis van Kamp Zeist, laten duidelijk zien dat er niets kindvriendelijks aan de locatie is. De chalets zijn houten barakken met kleine raampjes. Het penitentiair hekwerk (6 meter hoge hekken en muren met stroomdraad en camera’s) is voorzien van doeken met een groene print, die de indruk van natuurgroen zouden moeten wekken.

Zoals het groene doek de muur niet kan verbloemen, kan de term ‘gesloten gezinsvoorziening’ ook niet verhullen dat Kamp Zeist niets meer en niets minder is dan een gezinsgevangenis, waar kinderen en hun ouders worden opgesloten.

Traumatiserende ervaring

girl-schoolDe AAGU voert verbeten actie tegen de bouw van de gezinsgevangenis (waarvan de voorlopige versie al sinds vorig jaar in gebruik is) en laat op de website zien hoe het er binnen de muren aan toe gaat.

Daarnaast hebben verschillende organisaties onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat iedere vorm van opsluiting van kinderen een schending is van de Rechten van het Kind en voor de kinderen en hun ouders bijzonder traumatiserend is.

2876In januari 2014 overhandigde de coalitie ‘Geen kind in de cel’ het rapport ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?’ aan de de leden van de Tweede Kamer. Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland roepen de overheid op om te komen met een wettelijk verbod op het in vreemdelingendetentie plaatsen van kinderen.

Defence for Children spreekt in april 2015 haar zorgen uit over de gezinsgevangenis van Kamp Zeist, omdat de belangen van de kinderen niet worden meegewogen bij plaatsing in detentie en omdat de DT&V nu zonder tussenkomst van een rechter de bevoegdheid heeft om gezinnen in de gezinsgevangenis op te sluiten.

*) Gezinnen met kinderen die via Schiphol Nederland binnenkomen, worden ook in de gesloten gezinslocatie Zeist opgesloten.