Politie invallen

Volgens het asielbeleid zijn de gezinnen die in de gezinslocaties wonen ‘uitzetbaar’. Het maakt daarbij niet uit of een gezin nog een procedure heeft lopen (bijvoorbeeld bij de Raad van State of bij het Europees Hof) of dat een gezin feitelijk niet uitzetbaar is, omdat één van de gezinsleden statenloos is.

Per week worden meerdere gezinnen gedwongen uitgezet. Dat begint dan altijd met een politie-inval op de gezinslocatie, waarna het gezin wordt overgebracht naar gezinsgevangenis Kamp Zeist. 

Reacties van jongeren in de gezinslocatie nadat één van hen door de politie was weggehaald
Reacties van jongeren in de gezinslocatie nadat één van hen door de politie was weggehaald

Vijf minuten

Rond zes uur ’s ochtends dringt een team van de vreemdelingenpolitie één van de kamers in een gezinslocatie binnen. De vluchtelingen krijgen dan vijf minuten om alles bij elkaar te pakken. Veel vluchtelingen durven niet meer in pyjama te gaan slapen, omdat er niet genoeg tijd is om kleren aan te trekken. Tijd om afscheid te nemen van vriendjes en vriendinnetjes is er ook niet.

Geweld

Het gebeurt regelmatig dat de politie tijdens deze invallen geweld gebruikt, ook als er kleine kinderen bij betrokken zijn. Zo zijn er getuigenverklaringen van duwen, slaan en meetrekken, maar ook zelfs van de inzet van politiehonden en het gebruik van stroomstootwapens. In 2013 werd de toen 15-jarige M zo mishandeld door het arrestatieteam dat zijn hoofd bont en blauw was. Het gebeurt ook dat kinderen van hun ouders gescheiden worden tijdens het vervoer naar Kamp Zeist.

Onzichtbaar

De reden dat de vreemdelingenpolitie de invallen ’s ochtends vroeg en in alle haast uitvoert, is om te voorkomen dat de invallen teveel aandacht krijgen. De gezinslocaties hangen vol met camera’s, maar beelden worden niet vrijgegeven. Vluchtelingen die met hun mobieltje zelf filmen, worden gesommeerd om de beelden te verwijderen.

In de gezinslocatie Emmen zijn recentelijk twee protesten georganiseerd door de vluchtelingen zelf. In de dagen daarna kregen de vluchtelingen dreigbrieven en intimiderende gesprekken van de DT&V, met het ‘advies’ om niet meer deel te nemen aan demonstraties.

Lege stoel in de klas

Empty-Chair-Resize1Vluchtelingenkinderen die in de gezinslocaties wonen gaan naar Nederlandse scholen en hebben Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. Maar zo’n kind kan ieder moment weggehaald worden uit de vertrouwde omgeving, hetzij door de vele gedwongen overplaatsingen, hetzij door een inval met arrestatie. Kinderen zien hun leeftijdsgenoten verdwijnen, durven geen vriendschappen meer aan te gaan, slapen slecht of krijgen paniekaanvallen bij het zien van een politieauto.