Versoepeling Kinderpardon 21 Februari 2017

Op 21 Februari 2017 is er gestemd over een motie ingediend door Christen Unie, D66, SP en Groen Links. De motie gaat over het versoepelen van het kinderpardon. De motie is aangenomen, wat een stap in de goede richting is, maar er zijn nog veel dingen om bezorgd over te zijn. Hier willen we uitgebreid ingaan op de problemen die zich voordoen bij de motie en de uitvoering daarvan.

Algemene moeilijkheden:

  • Staatssecretaris Dijkhoff van Asiel heeft meteen laten weten dit niet te gaan uitvoeren en zijn beleid niet te gaan veranderen. Hij hoeft niet te luisteren naar de Tweede Kamer, hij mag dit besluit naast zich neerleggen en zegt dit ook te doen.

De tekst van de motie:

Constaterend dat bij de uitvoering van de definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen 95% van de aanvragen wordt afgewezen;

Constaterend dat het in die gevallen vrijwel altijd het meewerkcriterium is dat wordt tegengeworpen;

Van mening dat het kinderpardon ruimhartig moet worden toegepast en het VN vluchtelingenverdrag en het internationaal kinderrechtenverdrag te allen tijde gerespecteerd en nageleefd moeten worden;

Van mening dat procedures sneller en efficiënter vormgegeven moeten worden zodat kansloos doorprocederen door zowel ouders als IND wordt tegengegaan waarbij misbruik, criminaliteit en identiteitsfraude wordt aangepakt;

Van mening dat de regering extra menskracht en middelen voor opvang, procedure, begeleiding en uitzetting beschikbaar dient te stellen;

Verzoekt de regering gewortelde kinderen van wie de ouders een aanvraag hebben ingediend tot verblijf (asiel of regulier humanitair), vijf jaar in Nederland in beeld zijn geweest en ouders beschikbaar waren voor terugkeer, in aanmerking te laten komen voor een kinderpardon,

Voordewind

Voortman

Gesthuizen

Sjoerdsma

Wat betekent dit?

“dat het kinderpardon ruimhartig moet worden toegepast en het VN vluchtelingenverdrag en het internationaal kinderrechtenverdrag te allen tijde gerespecteerd en nageleefd moeten worden”

Het is stuitend dat dit gezegd moet worden; je mag er toch op z’n minst vanuit gaan dat het VN Vluchtelingenverdrag en het internationaal kinderrechtenverdrag al lang worden nageleefd. Dit is dus niet het geval.

“Van mening dat procedures sneller en efficiënter vormgegeven moeten worden zodat kansloos doorprocederen door zowel ouders als IND wordt tegengegaan”

Dit zou kunnen betekenen dat mensen bijvoorbeeld niet meer naar de Raad van State of het Europees Hof mogen (of dat ze voor die tijd al uitgezet zijn). Of dat er minder mogelijkheden komen om een tweede aanvraag te doen of een andere procedure te starten (zoals een medische procedure). Het zou ook kunnen betekenen (maar dan ben ik heel pessimistisch) dat de IND heel hard z’n best gaat doen om mensen na de eerste keer negatief gelijk uit te zetten, om te voorkomen dat ze later een andere procedure beginnen of hier langer dan vijf jaar moeten wachten.

“Verzoekt de regering gewortelde kinderen van wie de ouders een aanvraag hebben ingediend tot verblijf (asiel of regulier humanitair), vijf jaar in Nederland in beeld zijn geweest en ouders beschikbaar waren voor terugkeer, in aanmerking te laten komen voor een kinderpardon

Eigenlijk staat hier nogmaals het verzoek om het kinderpardon te handhaven. Daarnaast, en dat is wel een belangrijk ding (!!) hoef je niet meer enkel onder toezicht van het Rijk (de nationale overheid) gestaan te hebben zoals nu het geval is, maar het is ook oké als je bekend bent geweest bij een bepaalde gemeente.

Het doel volgens Christen Unie

Om in aanmerking te komen voor het kinderpardon geldt een meewerkcriterium wat zo strikt werd nageleefd dat bijna niemand in aanmerking kwam voor het kinderpardon. Vorig jaar was dat maar 1 kind. We hopen met dit voorstel de meest schrijnende situaties van gewortelde asielkinderen in de toekomst te voorkomen.

Met het voorstel worden de ouders en hun kinderen nog wel gevraagd om beschikbaar te zijn. Ook wordt het ‘in beeld zijn van de overheid’ niet meer verengd tot Rijkstoezicht, maar wordt het breder getrokken. Tegelijk wordt door de indieners, ChristenUnie, SP, D66 en GroenLinks wel aangedrongen op het tegengaan van kansloos doorprocederen. Zowel door de ouders als door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). (https://www.christenunie.nl/blog/2017/02/21/Kamermeerderheid-wil-versoepeling-kinderpardon) “

  • Voordewind wil dat het meewerkcriterium versoepeld wordt: dit betekent dat er nog steeds wel voorwaarden zijn!!!
  • Voordewind wil dat “de meest schrijnende situaties van gewortelde asielkinderen in de toekomst voorkomen worden”; Het is echter niet duidelijk wat ‘schrijnend’ is, of wie dat gaat bepalen. Waarschijnlijk gaat de IND dit bepalen.

Alles op een Rij

  1. Het meewerkcriterium is er nog steeds, maar wordt minder streng omdat je ook bij de gemeente bekend mag zijn (“beschikbaar voor uitzetting”).
  2. Niet ieder kind dat 5 jaar in Nederland is heeft meteen recht op het kinderpardon.
  3. De IND neemt nog steeds alle beslissingen en mag bepalen wanneer een kind “een schrijnend (erg) geval is”
  4. De mogelijkheden om een nieuwe procedure aan te spannen worden moeilijker (of in het ergste geval gaat de IND na hun eerste negatieve besluit meteen uitzetten zonder dat er mogelijkheid wordt gelaten om in beroep te gaan bij de rechter).
  5. De Staatssecretaris zegt dat hij zich niet gaat houden aan deze stemming en dat er niets zal veranderen.