Stemgedrag Politieke Partijen Kabinet Rutte II

Op deze pagina een overzicht van het stemgedrag van partijen over moties gerelateerd aan de problematiek in de Gezinslocaties en het Kinderpardon.

02072016verminsteminderjarigevluchtelingen01062015leeftijdgrenskinderpardonaanpassen01062016ophelderingcijfersvanstaatssecretaris30042015gemeentenmoetenongedocumenteerdenmelden

 

 

 

 

06072016opvangontzeggenschrappen28062016asielprocedurecriteriumversoepelen28062016meewerkcriteriumbeterspecificeren28062016meerinformatieuitvoeringkinderpardon

28092016hervestigenasielzoekers28062016herbeoordelenkinderpardon22092016opvangenvluchtelingen

 

 

08042015natienjaarverblijfsstatusf1

 

 

 

 

29102012overgangsregelingkinderpardonzonder21102013gemeentetoezichtooklatenmeetellen01062015nieuwmeetbaarkadervoormeewerkcriterium22052013verruimenbuitenschuldbeleid

 

 

 

 

08042015monitorenpersonenuitgezetnaarrisicolanden28062016gemeentetoezichtookmeetellenoverheidstoezicht28062016meewerkcriteriumvervangendoortegenwerkcriterium28062016allekinderendie5jaarinnederlandzijn

 

 

 

 

28062016onderzoekenmogelijkhedenuitzettingen