Officiële Documentatie over gezinslocaties en het kinderpardon

Het verblijf in de gezinslocaties, de opsluitingen in Kamp Zeist en de voortdurende dreiging van arrestatie en uitzetting is voor kinderen traumatiserend. Dat dit de kinderen in hun welzijn en ontwikkeling bedreigt, blijkt niet alleen uit de verhalen van de kinderen zelf, maar ook uit de talloze rapportages, onderzoeken en wetenschappelijke publicaties van experts en toonaangevende academici. Hieronder een lijst met relevante documentatie:

Algemene documentatie

Family locations in the Netherlands: conditions for children, artikel van Dhjana Samshuijzen verschenen in de Oxford Monitor of Forced Migration, 2017

DT&V en Nederlandse overheid omzeilen internationale mensenrechten, Stichting Prime95.

Gezinslocaties

De gezinslocaties in Gilze-Rijen en Katwijk: ongeschikt voor kinderen, artikel van Defence for Children, verschenen in 2011

Brandbrief van Vluchtelingenwerk aan minister Leers over de omstandigheden en de ineffectiviteit van gezinslocaties, verschenen in 2011

‘Het is hier in één woord gewoon… stom!’, onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties, werkgroep Kind in AZC, verschenen in 2014

Overheid schaadt belangen van kinderen van asielzoekers, publicatie van Geesje Werkman (Kerk in Actie, werkgroep Kind in AZC) over kinderen in gezinslocaties, verschenen in 2014

 

Kinderpardon

Kinderombudsman en VNG pleiten voor rechtvaardiger kinderpardon, artikel van Kinderombudsman Marc Dullaert, verschenen in 2013

Velen vallen buiten strikt kinderpardon, artikel van Vluchtelingenwerk, verschenen in 2013

Brief van de Kinderombudsman aan staatssecretaris Teeven over de toepassing van het Kinderpardon, verschenen in 2014

Kinderpardon niet in lijn met het Kinderrechtenverdrag, artikel van de Kinderombudsman over het Kinderpardon, verschenen in 2014

Strijd om eerlijk kinderpardon nog niet gestreden, artikel van Defence for Children, verschenen in 2014

Een ‘eerlijk kinderpardon’ of politieke belangen ten koste van de ‘belangen van kinderen’, Prof. M.E. Kalverboer Phd, LLM (bijzonder hoogleraar Kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht) D. Beltman, LLM, A.E. Zijlstra, PhD, D. Zevulun Msc, LLM, M.D.C. Ten Brummelaar, Msc, allen verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen, verschenen in 2014

Motie Kinderpardon, ingediend door Esther van Dijken en Anja van Duren tijdens het PvdA congres in februari 2016 (motie aangenomen)

 

Arrestatie

Kinderen buiten beeld, een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen, Mayke Kromhout, Ariëtte Reijersen van Buuren, Raymond Kloppenburg, Lia van Doorn en m.m.v. Carla van Os, over onder andere de effecten van voortdurende dreiging van arrestatie en uitzetting, verschenen in 2014

Opsluiting

‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?’, onderzoek en publicatie van de coalitie ‘Geen kind in de cel’, verschenen in 2014

Campagne voor afschaffing vreemdelingendetentie kinderen, artikel van Defence for Children waarin zorgen worden uitgesproken over de gezinsgevangenis Kamp Zeist, verschenen in 2015

 

Uitzetting

De schade die kinderen oplopen als zij na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet, Dr. M.E. Kalverboer, Drs. A.E. Zijlstra, Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek over de effecten van (dreiging van) gedwongen uitzetting bij kinderen, verschenen in 20006

Memo Nota ‘De schade die kinderen oplopen als ze na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet’, Dr. M.E. Kalverboer, Drs. A.E. Zijlstra, Rijksuniversiteit Groningen, aanvulling op de nota van 2006, verschenen in 2013

 

Rechten van vluchtelingenkinderen

De toepassing van General Comment nummer 14 van het VN-Kinderrechtencomité ter doorbreking van de impasse ten aanzien van het ‘belang-van-het-kind’-beginsel in vreemdelingenprocedures, Prof. dr. mr. M.E. Kalverboer en mr. D. Beltman, over de noodzaak van het in aanmerking nemen van het belang van het kind in het vreemdelingenrecht, verschenen in 2013

Ronde Tafel discussie Migratie, tijdens de Kinderrechtentop 2014, georganiseerd door de Vrolijkheid en Defence for Children in 2014

Kinderrechtenmonitor 2015, rapport van de Kinderombudsman i.s.m. afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden, met onder ander rapportage over kinderen in gezinslocaties (blz.158 en verder) en het Kinderpardon (blz 167 en verder)

Hoe gaan we om met vluchtelingenkinderen? Rinda den Besten van de PO-raad, Martine Goeman van Defence for Children en Elianne Zijlstra, orthopedagoog bij de Rijksuniversiteit Groningen, over meeweging van het belang van het kind in het vreemdelingenbeleid, verschenen in magazine ‘De Pedagoog’

 

Situatie in Somalië

Kijk hier voor de nieuwbrief Geedi, gewijd aan de situatie in Somalië.