Professionals aan het woord

‘Geen kind aan de kant’ heeft professionals op uiteenlopende gebieden – mensenrechten, psychotrauma’s bij kinderen – om hun mening gevraagd over de positie van de kinderen en jongeren in de gezinslocaties. We vroegen hen naar de mogelijke gevolgen voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en ook naar hun aanbevelingen voor het overheidsbeleid.

 

Martine Goeman, jurist en programma-manager Kinderrechten & Migratie bij Defence for Children: “We zijn drie jaar verder na de inwerkingtreding van het Kinderpardon. Ieder jaar komen er honderden kinderen bij die geen vergunning krijgen. Daar moet een einde aan komen.” Lees meer…

“Elke betrokken partij zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Het zou heel goed zijn om een dialoog te initiëren tussen de betrokken partijen met als doel te komen tot structurele verbetering van de situatie.” Aan het woord is prof. dr. Noelle Aarts, hoogleraar Strategische Communicatie aan de UvA en de WUR. Lees meer…

Aart van Norden, klinisch psycholoog en psychotherapeut voor onder andere getraumatiseerde vluchtelingen: “Als gezinnen worden opgepakt na een inval, dan is dat een zeer beangstigende en ingrijpende ervaring en potentieel traumatiserend voor alle gezinsleden.” Lees meer…

“Het VN-Kinderrechtenverdrag is glashelder: het belang van kinderen moet voorop staan.” Interview met Karin Kloosterboer, kinderrechtendeskundige van UNICEF Nederland en voorzitter van de Werkgroep Kind in AZC. Lees meer…

Else Weijsenfeld-Cerezo, advocaat gespecialiseerd in sociaal-economische en kinderrechten: “Er wordt politiek bedreven over de rug van zeer kwetsbare kinderen.” Lees meer…