Persbericht 21-22 mei

Brede steun voor de vluchtelingenkinderen van ‘Geen kind aan de kant!’

Persbericht 21 mei:

Van Sander Terphuis en Vrouwen tegen Uitzetting tot Doorbraak en AFA Fryslân: diverse organisaties hebben zich inmiddels achter de vluchtelingenkinderen in de gezinslocaties geschaard. Gezamenlijk strijden zij voor de bescherming van de Rechten van het Kind in het asielbeleid en vragen ze aandacht voor de situatie in de gezinslocaties. Op 21-22 mei en 28-29 mei wordt in totaal op zes locaties gedemonstreerd onder de noemer ‘Geen kind aan de kant!’.

Gezinslocaties

Ruim duizend vluchtelingenkinderen leven met hun ouders in één van de gezinslocaties in Nederland. Hier heerst een strenger regime en een soberder voorzieningenniveau dan in de AZC’s of noodopvanglocaties. De ouders hebben een dagelijkse meldplicht en mogen de gemeentegrenzen niet overschrijden. Vaak woont het hele gezin jarenlang op een enkele kamer. Kinderrechtenorganisaties als Defence for Children, UNICEF en de Kinderombudsman hebben het ministerie herhaaldelijk gewezen op het ontbreken van adequate medische zorg, het gebrek aan privacy voor de gezinnen en de beperkte onderwijsmiddelen op de gezinslocaties. De Werkgroep Kind in AZC riep in het rapport ‘Het is hier in één woord gewoon… stom’ het ministerie zelfs op om de gezinslocaties geheel te sluiten.

Opgroeien in angst

Is de asielaanvraag van een gezin afgewezen, dan is het volgens het terugkeerbeleid ‘uitzetbaar’. Het is de praktische uitwerking van dit terugkeerbeleid – het uitzetten zelf – dat ernstige schade blijkt toe te brengen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en jongeren in de gezinslocaties.

Uitzettingen worden vooraf gegaan door onaangekondigde politie-invallen, een a twee keer per week verspreid over de zeven gezinslocaties in Nederland. Voor kinderen die hiervan getuige zijn of wie het zelf overkomt, zijn dit bijzonder traumatische ervaringen. Prof. M.E. Kalverboer, bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht Rijksuniversiteit Groningen en sinds kort Kinderombudsvrouw, stelde in een onderzoek naar gewortelde kinderen: “Vrijwel alle kinderen die wij in het onderzoek hebben betrokken, ervaren zeer ernstige emotionele problemen. Deze kinderen zijn heel erg bang, trekken zich terug met hun zorgen en zijn gedeprimeerd. Ze slapen slecht en hebben vaak nachtmerries. Ze voelen zich in de ogen van de samenleving waardeloos. Ze groeien op in zeer zware omstandigheden en hun ontwikkeling wordt hierdoor ernstig bedreigd.”.

De meeste gezinnen in de gezinslocaties zijn niet uitgeprocedeerd, maar hebben nog wel lopende procedures. Ondanks het feit dat ze in afwachting zijn van rechterlijke uitspraken, lopen ze wel het risico op uitzetting.

Rechten van het Kind onder spanning

Met de ervaringen die kinderen in gezinslocaties ondergaan, staan diverse Kinderrechten uit het VN-Verdrag onder spanning. Nederland ondertekende het verdrag in 1995, maar heeft sindsdien verschillende keren stevige kritiek van VN Commissies en de Kinderombudsman te verduren gehad, omdat de Kinderrechten niet actief gewaarborgd worden.

Demonstraties

In twee weekenden houdt ‘Geen kind aan de kant!’ een landelijke demonstratie-estafette, waarbij op zes locaties die kinderen en jongeren uit de gezinslocaties met hun ouders en sympathisanten opkomen door de bescherming van hun rechten. In het eerste weekend, 21 en 22 mei, zullen er betogingen zijn in Gilze-Rijen, Katwijk en Den Helder. Het weekend daarna wordt er gedemonstreerd in Amersfoort, Emmen en bij gezinsgevangenis Kamp Zeist.

Meer informatie over de gezinslocaties en de campagne is te vinden op de website, www.geenkindaandekant.nl en op Facebook.