Persbericht Regeerakkoord 12 oktober 2017

~scroll naar beneden voor meer uitleg over dit persbericht ~

Amsterdam, 12 oktober 2017

 

Geachte redactie,

Graag uw aandacht voor onderstaand persbericht.

Geen Kind aan de Kant (GKadK) heeft met verontwaardiging kennis genomen van de beslissing in het regeerakkoord van het komende kabinet om het kinderpardon niet te verruimen. GKadK beschouwt dat kinderpardon zoals het nu is geformuleerd, als volstrekt inadequaat, en wijst er op dat er in 2016 slechts één gezin daar met succes een beroep op heeft kunnen doen.

GKadK dringt er daarom op aan om alsnog een werkelijk kinderpardon door te voeren, zodat vluchtelingenkinderen niet langer kunnen worden losgerukt uit hun inmiddels vertrouwde omgeving uitgezet naar een land dat ze niet of nauwelijks kennen.

Tevens vraagt GKadK aandacht voor de publicatie van haar uitgave, die op 11 november in Amersfoort zal worden gepresenteerd . Deze zal plaatsvinden op 11 november, om 15.00 uurin De War, Geldersestraat 6, Amersfoort.

Meer informatie: /nieuws/presentatie-verhalenboekje-vluchtelingenkinderen/

Website: /

Facebook: https://www.facebook.com/geenkindaandekant/

 


Het regeerakkoord dat 9 oktober 2017 is gepresenteerd door kabinet Rutte-III bevat de afspraak dat het Kinderpardon niet verruimd zal worden. Dit betekent dat de motie die is aangenomen in februari in de wind wordt geslagen. Vlak voor de verkiezingen stemde de Tweede Kamer er voor om het Kinderpardon te verruimen. Meer informatie over die motie kan hier gevonden worden.

Deze beslissing is een opvallende keuze voor een kabinet waar Christen Unie een belangrijke rol in speelt: zij kunnen dit kabinet een meerheid geven of ontzeggen. De CU heeft de afgelopen 4 jaar had gevochten voor de rechten van kinderen en gezinnen in gezinslocaties en voor de versoepeling van het Kinderpardon. Het is daarom een schok om te merken dat dit voor hen niet belangrijk genoeg is om dit kabinet op te laten breken.