Nieuw kabinet versoepelt Kinderpardon niet

Op 5 oktober werd bekend dat in het nieuwe regeerakkoord voor Kabinet Rutte-III over migratie is afgesproken dat het Kinderpardon niet versoepeld zal worden. Dit ondanks de aangenomen motie om dit wel te doen.

Motie van de Christen Unie

Op 21 februari 2017, vlak voor de landelijke verkiezingen, heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van de Christen Unie om het Kinderpardon te versoepelen. Hoewel er veel haken en ogen aan deze motie zitten, was de insteek duidelijk. Meer lees je hierover op onze pagina. Het resultaat was duidelijk: een meerderheid in de Tweede Kamer wilde dat het Kinderpardon versoepeld wordt, omdat de huidige regeling oneerlijk is. Het nieuwe kabinet, waar de Christen Unie onderdeel van uitmaakt, heeft hier lak aan.

Christen Unie en D66 verraden kiezers

De onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie laten de regeling van het kinderpardon zoals deze is. Er komen dus niet meer kinderen zonder verblijfsvergunning in aanmerking om in Nederland te blijven.

D66 en ChristenUnie hebben in hun verkiezingsprogramma’s staan dat zij een verruiming van de regeling willen. Maar VVD en CDA zien daar niets in. De vier partijen spraken in een eerder stadium van de onderhandelingen al over het kinderpardon, maar kwamen daar niet meteen uit.

De kleine hoop die we hadden in de Christen Unie is daarmee de grond in geboord. Blijkbaar kan men ook bij deze christelijke partij niet rekenen op naastenliefde. Dit wisten we al van het CDA, zoals is gebleken uit hun stemgedrag in het vorige kabinet.

Rutte

Opvallend aan het nieuwsbericht is overigens dat er een foto bijgevoegd is van Rutte die lachend met kinderen op de foto staat, terwijl hij en zijn partij consequent kinderen in de steek laat.

Laten we hiermee duidelijk maken dat Rutte enkel geeft om zijn eigen imago en niet om kinderen.